logo

GAMEDESIRE REALIZUJE NASTĘPUJĄCE PROJEKTY DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

Opracowanie prototypu silnika zarządzającego predykcją zachowań użytkowników

Głównym celem projektu jest opracowanie przez GAMEDESIRE SP. z o.o. silnika uczenia maszynowego, który na bazie danych z rozgrywek umożliwi zarządzanie predykcją zachowń użytkowników. Oczekiwanym rezultatem przedsięwzięcia będzie wprowadzenie do działalności GAMEDESIRE unikatowej technologii, która dzięki zarządzaniu predykcją zachowań użytkowników pozwoli na maksymalizację metryk jakościowych i przychodowych firmy. Wartość projektu wynosi 4 061 550,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 2 258 200,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „GAMEINN” - Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.


Udział GameDesire w programie promocji branży IT/ICT celem promocji marek produktowych oraz rozwoju działalności eksportowej

Celem projektu jest szerokie rozpromowanie najnowszych gier mobilnych firmy GameDesire na największych światowych rynkach gier wideo, a tym samym wzrost rozpoznawalności produktów spółki na arenie międzynarodowej. Wartość projektu to 637 227,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 348 540,00 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (3. Oś Priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przesiębiorstw”) w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Opracowanie technologii multiplatformowego silnika SGE (Scriptable Game Engine)

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego multiplatformowego silnika SGE (Scriptable Game Engine) umożliwiającego szybkie prototypowanie i tworzenie wieloosobowych gier typu mobile, casual, 2D. Rozwiązanie będzie oparte o innowacyjny paradygmat tworzenia gier komputerowych, dzięki któremu warstwa wizualna gry będzie mogła być tworzona przez artystów całkowicie niezależnie od tworzonego przez programistów kodu gry, a nawet przed powstaniem jakiegokolwiek fragmentu gry stworzonego przez programistę. W wyniku prac badawczych GD znacząco usprawni proces tworzenia gier typu casual. Wartość projektu to 809 282,71 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 504 031,84 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (1. Oś Priorytetowa: Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”).


Opracowanie systemu usług sieciowych dla gier i aplikacji mobilnych w oparciu o rozwiązania kontenerowe w chmurze - platformy SGS

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad Opracowanie systemu usług sieciowych dla gier i aplikacji mobilnych w oparciu o rozwiązania kontenerowe w chmurze - platformy SGS. Stworzona platforma będzie kompleksowym rozwiązaniem wspierającym game developerów - zapewni narzędzia do szybkiego i kompleksowego tworzenia gier od warstwy sieciowej, po wysoko poziomowe moduły realizujące najczęściej powtarzające się funkcjonalności, dodatkowo, pozwoli zespołom operacyjnym łatwiej zarządzać nową infrastrukturą kontenerową w skali chmurowej. W wyniku prac badawczych GameDesire znacząco usprawni proces tworzenia gier typu multiplayer. Wartość projektu to 2 296 236,70 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 464 934,22 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014‑2020 (Program sektorowy GAMEINN 1. Osi Priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa).